AeroAdmin Windows 7 32/64 bit

AeroAdmin Windows 7

AeroAdmin Windows 7 שנועד לארגן את השליטה מרחוק של מחשבים אחרים. החיפוש אחר מחשבים מתבצע באמצעות מזהים שהוקצו עם תחילת התוכנית. ניהול אפשרי בשלושה מצבים: שליטה מלאה, צפייה וניהול קבצים.

התוכנית מאפשרת לך להגדיר הגבלות על זכויות גישה עבור לקוח מסוים. הנתונים המועברים כפופים להצפנה IES, RSA, המספקת הגנה אמינה מפני יירוט. מנהלי מערכת מרובים יכולים לשתף אותו מחשב. אתה יכול להורדה חינם AeroAdmin אחרונה גרסה Windows 7.

להורדה בחינם

מידע טכני AeroAdmin

צילום מסך AeroAdmin Windows 7תוכנות קשורות
  1. TeamViewerTeamViewer
  2. Ammyy AdminAmmyy Admin
  3. UltraVNCUltraVNC
  4. VNCVNC
  5. RadminRadmin
  6. TightVNCTightVNC
ביקורות משתמשים