BatteryCare Windows 7 32/64 bit

BatteryCare Windows 7

BatteryCare Windows 7 - השירות כדי לייעל את ביצועי הסוללה המחשב הנייד. היישום מאפשר לך ליצור מספר בלתי מוגבל של תוכניות כוח, הוא מסוגל לנתח תהליכים פועל, יכול לסגור או להפסיק אנרגיה אינטנסיבית שירותים וכלים המשתמשים גרפיקה כבדה.

התוכנית מציגה את מחווני הטמפרטורה של הרכיבים העיקריים של המחשב, יכול להפיק דו"ח מפורט על היצרן של הסוללה, תאריך היצירה שלה, מחזורי מלא תשלום עבר. התוכנית כוללת ממשק משתמש פשוט מכיל מחשבון של הזמן הנותר לפני פריקה וכיבוי. אתה יכול להורדה חינם BatteryCare אחרונה גרסה Windows 7.

להורדה בחינם

מידע טכני BatteryCare

צילום מסך BatteryCare Windows 7תוכנות קשורות
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. NortonNorton
  4. Battery OptimizerBattery Optimizer
  5. Hotspot ShieldHotspot Shield
  6. iTunesiTunes
ביקורות משתמשים