Debut Video Capture Windows 7 32/64 bit

Debut Video Capture Windows 7

Debut Video Capture Windows 7 - כלי רב תכליתי ללכידת ועיבוד וידאו ממקורות שונים המחוברים למחשב. באמצעות כלי השירות, אתה יכול ללכוד את מסך המחשב כולו או אזור נפרד של זה.

התוכנה יכולה לשמש כדי להקליט וידאו באמצעות מצלמות רשת, מצלמות רשת, מצלמות וידיאו, מקלטי טלוויזיה והתקנים דומים. ערכת כלים היישום מאפשר לך להקליט מולטימדיה באיכות גבוהה ולאחר מכן לערוך אותו: אתה יכול להשתמש מסננים שונים, אפקטים, להוסיף טקסט וכתוביות רכיבים, להתאים גמא, בהירות, ניגודיות. אתה יכול להורדה חינם Debut Video Capture אחרונה גרסה Windows 7.

להורדה בחינם

מידע טכני Debut Video Capture

צילום מסך Debut Video Capture Windows 7תוכנות קשורות
  1. FrapsFraps
  2. BandicamBandicam
  3. CamStudioCamStudio
  4. Free Screen Video RecorderFree Screen Video Recorder
  5. HyperCamHyperCam
  6. Icecream Screen RecorderIcecream Screen Recorder
ביקורות משתמשים