NXPowerLite Windows 7 32/64 bit

NXPowerLite Windows 7

NXPowerLite Windows 7 - כלי המאפשר דחיסה של עד 95% של מסמכים שנוצרו ביישומים משרדיים רגילים. זה מאפשר לך לפנות מקום על הכונן הקשיח שלך לפשט את התהליך של שליחת מידע באמצעות דואר אלקטרוני.

קבצים אשר כבר אופטימיזציה בתוכנית נשמרים בפורמט המקורי, הפונקציה של תיקון שלהם זמין. הגדרות היישום יסייעו ליצור איזון בין האיכות הנדרשת ורמת הדחיסה. ניתן לשלב את התוכנה בכלים של מיקרוסופט. אתה יכול להורדה חינם NXPowerLite אחרונה גרסה Windows 7.

להורדה בחינם

מידע טכני NXPowerLite

צילום מסך NXPowerLite Windows 7תוכנות קשורות
  1. WinRARWinRAR
  2. CCleanerCCleaner
  3. WinZipWinZip
  4. Windows Media PlayerWindows Media Player
  5. OperaOpera
  6. 7-Zip7-Zip
ביקורות משתמשים