Wireless Network Watcher Windows 7 32/64 bit

Wireless Network Watcher Windows 7

Wireless Network Watcher Windows 7 סורק את הרשת. הגדרת מחשב, התקנים אחרים, הצגת מידע מפורט על חיבורים, כתובות המכשיר זמינים. ניתן לקבץ את הנתונים לקבצים עם תוספים פופולריים. העתקת רשימות ללוח זמינה לשימוש בכלי עזר אחרים.

תפקידי היישום נאספים בחלון עבודה אחד. המוצר יציב, תפעולי. ההגדרות מאפשרות להגדיר זמן מסוים לתהליך הסריקה. אין צורך בהתקנה של התוכנית במחשב; אין בקשות מיוחדות למשאבי מערכת. אתה יכול להורדה חינם Wireless Network Watcher אחרונה גרסה Windows 7.

להורדה בחינם

מידע טכני Wireless Network Watcher

צילום מסך Wireless Network Watcher Windows 7תוכנות קשורות
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. Angry IP ScannerAngry IP Scanner
  4. InSSIDerInSSIDer
  5. NmapNmap
  6. WirelessKeyViewWirelessKeyView
ביקורות משתמשים